Kültür, Edebiyat, Yayın ve İletişim Kulübü Faaliyet Planı

2007–2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

A.Ü.AYDIN DOĞAN ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU

KÜLTÜR-EDEBİYAT, YAYIN VE İLETİŞİM KULÜBÜ

YILLIK FAALİYET PROGRAMI

AY

HAFTA

YAPILACAK ETKİNLİKLER

AMAÇLAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

EYLÜL

1

2

· Sosyal kulüplere öğrenci seçimi

· Resmî Gazetenin 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı nüshasında yayımlanan “Sosyal Kulüpler Yönetmeliği” nin incelenip öğrencilerin bilgilendirilmesi.

· Kulüp genel kurulunun toplanması ve yönetim ve denetim kurullarına öğrenci seçimi.

· Kulüp yönetimine seçilenlerin işbölümü yapması.

· Eğitici kulüpler ve kulüplerin çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirmek.

· Kültür- Edebiyat ve Yayın kulübünün yönetim ve denetim kurullarını oluşturmak.

· Öğrencilerin anadil şuurunu geliştirmek, onlara anadil sevgisi aşılamak.

· İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası)

· Gaziler Günü (19 Eylül)

· Kültür- Edebiyat ve Yayın kulübünün yönetim ve denetim kurullarını oluşturmak.

AY

HAFTA

YAPILACAK ETKİNLİKLER

AMAÇLAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

EKİM

1

2

3

4

5

· Kolun “Yıllık Çalışma Planı” nın hazırlanması.

· Kültür-Edebiyat ve Yayın Kolu’nun amaçları.

· Cumhuriyet Bayramı ile ilgili görev dağılımının yapılması.

· Cumhuriyet Bayramı ile ilgili duvar gazetesinin hazırlanması

· Cumhuriyet Bayramı programının icrası

· Kültür-Edebiyat ve Yayın Kolu’nun yıl içinde yapacağı çalışmaları planlanmak.

· Öğrencilere, birlik-beraberlik içinde çalışmanın önemini ve faydalarını kavratmak.

· Kültür-Edebiyat Kolu’nun amaçlarını kavratmak.

· Öğrencilere, Türk milleti için en iyi yönetim biçiminin “Cumhuriyet” olduğunu ve Atatürk’ün “Cumhuriyet”e büyük önem verdiğini kavratmak.

· Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)

· Ahilik Kültürü Haftası (8-12 Ekim)

· Birleşmiş Milletler Günü (24 Ekim)

· Kızılay Haftası (29 Ekim-4Kasım)

AY

HAFTA

YAPILACAK ETKİNLİKLER

AMAÇLAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

KASIM

1

2

3

4

5

· “Atatürk” konulu duvar gazetesinin hazırlanması.

· 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programının hazırlanması ve icrası

· “Öğretmenlik” konulu kompozisyon ve şiir yarışması düzenlenmesi.

· 24 kasım Öğretmenler Günü kutlama programıyla ilgili görev dağılımının yapılması.

· 24 kasım Öğretmenler Günü kutlama programının provası

· 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programının icrası

“Dünya Çocuk Kitapları Haftası” konulu duvar gazetesinin hazırlanması.

· Öğrencilere, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki ve gelişmesindeki önemini ve Atatürk’ün fikirlerini kavratmak.

· Öğrencilerin kitap sevgisini artırmak, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.

· Öğretmenlik mesleğinin önemini kavratmak ve

· Öğretmelere karşı, saygıyı ve sevgiyi artırmak.

· Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım)

· Lösemili Çocuklar Haftası (2-8 Kasım)

· Atatürk Haftası (10-16 Kasım)

· Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)

· Dünya Felsefe Günü (20 Kasım)

· Öğretmenler Günü (24 Kasım)

AY

HAFTA

YAPILACAK ETKİNLİKLER

AMAÇLAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

ARALIK

1

2

3

4

· “Öğrenci şiirleri” konulu duvar gazetesinin hazırlanması.

· “Nasrettin Hoca” konulu duvar gazetesinin hazırlanması.

· Türkü söyleme yarışması.

· Öğrencilere, Millî Kültür değerlerimizin yaşatılmasının ve bu değerlere sahip çıkılmasının önemini kavratmak.

· Yerli malı kullanmanın önemini ve gereğini kavratmak.

· Öğrencilere şiir okuma, yazma ve hoşlandığı şiirleri ezberleme alışkanlığı kazandırmak.

· Nasrettin Hocanın fıkralarındaki espri ve fikirleri kavratmak.

· Topluluk karşısında konuşabilme cesaretini kazandırmak.

· Öğrencilerin kendilerine olan güve duygularını geliştirmek.

· Dünya AİDS Günü /1 Aralık)

· İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık gününü içine alan hafta)

· Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)

AY

HAFTA

YAPILACAK ETKİNLİKLER

AMAÇLAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

OCAK

1

2

3

4

· “Ömer Seyfettin” konulu duvar gazetesinin hazırlanması.

· Ömer Seyfettin’in edebiyatımızdaki yerini ve eserlerini kavratmak.

· Öğrencilere, kol çalışmalarının daha düzenli ve verimli olması için düzenli çalışmanın gerekliliğini kavratmak.

· Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)

AY

HAFTA

YAPILACAK ETKİNLİKLER

AMAÇLAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

ŞUBAT

1

2

3

4

· 1. yarıyılda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

· 2. yarıyılda yapılacak çalışmaların gözden geçirilmesi.

· 2. yarıyılda yapılacak çalışmaların gözden geçirilmesi.

· Kol çalışma raporunun hazırlanması.

· Öğrencilere, planlı çalışmanın önemini kavratmak.

· İşbirliği yapmanın önemini ve gereğini kavratmak.

· Öğrencilerin kendilerine olan güve duygularını geliştirmek.

· Sivil Savunma Günü (28 Şubat)

AY

HAFTA

YAPILACAK ETKİNLİKLER

AMAÇLAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

MART

1

2

3

4

5

· “Mehmet Akif ERSOY” konulu duvar gazetesinin hazırlanması.

· Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıldönümü kutlama programını hazırlanması.

· “İstiklâl Marşı” konulu duvar gazetesinin hazırlanması.

· Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıldönümü kutlama programının icrası.

· “Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü” konulu duvar gazetesi hazırlanması.

· “Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü” yıldönümü kutlama programının icrası

·

· İstiklal Marşı şairimiz M. Akif ERSOY’u öğrencilere tanıtmak, onun edebiyatımızdaki yerini kavratmak.

· Bağımsızlığın ve İstiklal Marşı’nın önemini kavratmak.

· Çanakkale Zaferi’nin önemini kavratmak.

· Tiyatronun eğlendiren ve eğlendirirken eğiten bir araç olduğunu kavratmak.

· İşbirliği yapmanın önemini ve gereğini kavratmak.

· Topluluk karşısında konuşabilme cesaretini kazandırmak.

· Öğrencilerin kendilerine olan güve duygularını geliştirmek.

· Yeşilay Haftası (1 Mart)

· Girişimcilik Haftası (Mart ayının ilk haftası)

· Mahallî kurtuluş günü ( 12 Mart)

· Bilim ve Teknoloji Haftası (6-14 Mart)

· İstiklâl Marşının Kabulü ve M. Akif Ersoy’u Anma Günü (12 Mart)

· Tüketiciyi Koruma Günü ( 15-21 Mart)

· Çanakkale Şehitlerini Anma Günü (18 Mart)

· Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası (12 Mart Nevruz gününü içine alan hafta)

· Orman Haftası (21-26 Mart)

· Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)

AY

HAFTA

YAPILACAK ETKİNLİKLER

AMAÇLAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

NİSAN

1

2

3

4

· “Kütüphaneler Haftası” konulu duvar gazetesinin hazırlanması.

· “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ile ilgili görev dağılımının yapılması ve program hazırlanması.

· “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” programı provası ve programın icrası.

· Şiir okuma yarışması

· Kitap okumanın faydalarını, kütüphanelerin önemini ve kütüphanelerden yararlanma yollarını kavratmak.

· Doğru ve düzgün yazma alışkanlığı kazandırmak.

· Ulusal Egemenliğin önemini, Atatürk’ün bağımsızlığa verdiği önemi ve Çocuk Bayramı’nın değerini kavratmak.

· Topluluk karşısında konuşabilme cesareti kazandırmak.

· Öğrencilerin kendilerine olan güve duygularını geliştirmek.

· Şehitler Haftası (14 Nisan)

· Turizm Haftası (15-22 Nisan)

· Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası (23 Nisan gününü içine alan hafta)

AY

HAFTA

YAPILACAK ETKİNLİKLER

AMAÇLAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

MAYIS

1

2

3

4

5

· “Yunus Emre” konulu duvar gazetesinin hazırlanması.

· “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” ile ilgili görev dağılımının yapılması.

· “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” programının provası.

· “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” programının icrası.

· “İstanbul’un Fethi” konulu duvar gazetesinin hazırlanması.

· Yunus Emre’nin insan sevgisini, Türk edebiyatındaki yerini kavratmak.

· Öğrencilere Atatürk’ün, Cumhuriyet’i Türk gençliğine emanet ettiğini; Atatürk’ün, Cumhuriyet’i korumak ve kollamak için gençlere verdiği görevleri kavratmak.

· Öğrencilere, İstanbul’un Fethi’nin Türk ve Dünya Tarihi’ndeki önemini kavratmak.

· Topluluk karşısında konuşabilme cesareti kazandırmak.

· Öğrencilerin kendilerine olan güve duygularını geliştirmek.

· Bilişim Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)

· Trafik ve İlk Yardım Haftası (Mayıs ayının ilk haftası9

· Vakıflar Haftası (Mayıs ayının ikinci haftası)

· Engelliler haftası (10-16 Mayıs)

· Müzeler haftası (18-24 Mayıs)

· Hava Şehitlerini Anma Günü (15 Mayıs)

AY

HAFTA

YAPILACAK ETKİNLİKLER

AMAÇLAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

HAZİRAN

1

2

· Kitap okuma yarışması

· Kulüp dosyasının düzenlenmesi.

· Yıl sonu faaliyet raporunun hazırlanması.

· Kitap okumanın faydalarını, kütüphanelerin önemini ve kütüphanelerden yararlanma yollarını kavratmak.

· Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.

· Düzenli çalışmanın önemini kavratmak.

· Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve yapılan çalışmaları değerlendirmek.

· Çevre Koruma Haftası (Haziran ayının 2. haftası)

KÜLTÜR-EDEBİYAT, YAYIN VE İLETİŞİM KULÜBÜ YÖNETİM KURULU

Danışman Öğretmen

Cahit CAN

Müberra SONGÜN Mahide TANRIKULU

SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU

UYGUNDUR: ……/…./2007

METİN İPTEÇ

OKUL MÜDÜRÜ